JOURNEY INTO ONENESS

Välkommen till en transformerande 14 dagars kurs på Oneness University! Nästa kurs: 1 – 16 Mars!

Ragna Forsberg en resa  i mars och översätter till svenska:
onenessvest@gmail.com

Resan till Oneness är en extraordinär process som sker i olika steg, varje steg varar 10 till 14 dagar. Här är de djupa resultat du kan förvänta dig från Journey i Oneness:

Du går in i ett tillstånd av tillit, där fenomenet manifesterar dina uppriktiga önskningar och löser dina problem. Du bär med dig hem hemligheten hur du förvärvar dina olika behov i livet.
Du upplever ett tillstånd av uppfyllelse där BOTTENLÖS Glädje blir ditt naturliga tillstånd av att vara.

Att skapa välstånd och överflöd, en blomning av intelligens och kreativitet, framgång, upptäckten av kärlek och samhörighet i relationer blir en naturlig följd av detta tillstånd.
Du rör dig in  i ett tillstånd av inre frid. Oneness processer läker ditt brustna hjärta, stillar dig och lyfter dig till ett högre medvetandetillstånd och du upptäcker den högre meningen med livet.
Du får möjlighet att gå in i ett tillstånd där din blotta närvaro kommer att påverka mänskligheten. Du blir som en levande fyr.

1

Se mer här: http://onenessuniversity.org/journey-into-oneness/